Kontrast:     Rozmiar tekstu:

Badanie słuchu

Podczas badania słuchu dziecko słucha dźwięków przez słuchawki audiometryczne. Osoba przeprowadzająca badanie, prezentuje dźwięki o różnej wysokości (niskie, średnie, wysokie) i różnej głośności. Zadaniem dziecka jest podniesienie ręki lub naciśnięcie przycisku, gdy usłyszy dźwięk. Celem tego badania jest wyznaczenie najniższego natężenia dźwięku, przy którym dziecko sygnalizuje jego słyszenie, co pozwala wyznaczyć próg słyszenia.

Badanie przesiewowe słuchu

Zgoda na badanie

Badania słuchu wykonywane w ramach programu wymagają zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Do tego celu służy załączona deklaracja, którą należy przekazać rodzicom/opiekunom dziecka do wypełnienia i podpisania. Po podpisaniu, deklaracje powinny zostać przekazane za pośrednictwem nauczycieli do sekretariatu szkoły, a w dniu badania przekazane badaczom.

Ankieta Medyczna

Umieszczona na ostatniej stronie deklaracji ankieta służy do określenia zdolności przetwarzania bodźców słuchowych w części centralnej układu słuchowego.

wzór deklaracji