Kontrast:     Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,
Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice

prof. Henryk Skarżyński

Od kilkunastu lat, na zlecenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje programy przesiewowych badań słuchu dla uczniów klas I i VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy. W nadchodzącym roku szkolnym rozpoczynamy po raz kolejny tego typu program profilaktyczny, z którego będą mogli skorzystać uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

Zasadniczym celem Programu jest wykrycie zaburzeń słuchu. Zaburzenia te mogą nie tylko utrudniać bądź uniemożliwiać dziecku dostęp do informacji dźwiękowej, lecz także zakłócać rozwój mowy, a w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans rozwoju.

Dlatego zachęcamy Państwa do zgłoszenia udziału Waszego dziecka w bezpłatnych badaniach przesiewowych słuchu.

W związku z realizacją Programu przygotowaliśmy „Informator o słuchu”, w którym zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące budowy ucha, rodzajów zaburzeń słuchu i możliwości ich leczenia oraz objawów sugerujących występowanie niedosłuchu. Mamy nadzieję, że lektura Informatora pozwoli Państwu wspólnie z dziećmi wzbogacić wiedzę z zakresu omawianych tematów.

Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dziecka.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński