Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 95
 
Wiosenna aura sprzyja badaniom, dodano: 2017-04-10 14:39:11

Wiosna na dobre zagoœciła za oknem a nasi badacze zrealizowali w marcu 1338 badań słuchu u uczniów klas pierwszych i 2075 u uczniów klas szóstych. Od poczatku programu tj. od wrzeœnia 2016 zakończono badania w 115 szkołach podstawowych na terenie Warszawy wykonujšc łšcznie 12 936 badań przesiewowych słuchu.Badania w Warszawie nabierajš tempa, dodano: 2017-03-01 13:32:22

Ferie zimowe 2017 minęły i badacze wracajš do warszawskich szkół. Od stycznia do końca lutego zbadano słuch u 1042 uczniów klas pierwszych oraz 1594 uczniów klas szóstych. Badania przesiewowe realizowane od wrzeœnia 2016 roku zakończono w 81 placówkach edukacyjnych.Kolejny etap badań w 2017 roku, dodano: 2017-01-26 12:09:25

Od stycznia do końca maja 2017 roku realizowany jest kolejny etap badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych i szóstych warszawskich szkół podstawowych, będšcy kontynuacjš badań realizowanych w roku 2016. W tym okresie badacze odwiedzš ponad 100 placówek oœwiatowych obejmujšc badaniami około 15 000 uczniów.

Wszystkie materiały niezbędne do realizacji programu  w postaci Formularza zgody na badanie oraz Informatorów o słuchu sš dostarczane bezpoœrednio do szkół objętych programem.

Osoby wykonujšce badania (badacze) będš kontaktować się z dyrekcjami placówek w celu ustalenia terminu badań w danej szkole.

Wszystkie badania realizowane w ramach programu sš całkowicie bezpłatne!Zakończenie badań w 2016 roku, dodano: 2017-01-26 12:08:39

W pierwszym etapie realizacji programu obejmujšcym okres od wrzeœnia do grudnia 2016 roku, wykonano badania przesiewowe słuchu u 5900 uczniów klas pierwszych i szóstych uczęszczajšcych do 52 szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.
starsze

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  |  Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy  |  Mazowieckie Kuratorium Oświaty  |  Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ