Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 95
 

Informator o słuchu

Do przeglšdania informatora potrzeba zainstalowanej wtyczki flash. Przewijać strony informatora można klikajšc w róg kartki i przytrzymujšc myszkę przecišgnšć, tak jakby się przeglšdało kartki w ksišżce lub skorzystać ze strzałek prawo/lewo na klawiaturze po kliknięciu myszkš na informator.

Informator

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  |  Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy  |  Mazowieckie Kuratorium Oświaty  |  Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ