Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Link o strony głównej
Strona główna
O programie
Badanie słuchu
Aktualności
Pytania i odpowiedzi
Kontakt
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

 

Informator o słuchu

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem o słuchu".

W celu zapoznania się z dokumentem prosimy kliknąć na obrazek. 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu