Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 95
 

Szkoły uczestniczšce w programie

Informacje o szkołach i liczbie uczniów uczestniczšcych w programie.

Dzielnica: Œródmieœcie
 

nazwa

ulica liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stanisława Staszica
Drewniana 8 118
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Gustawa Morcinka
Wilcza 53 159
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Powstańców Œlšskich
Górnoœlšska 45 114
Szkoła Podstawowa nr 158
im. Jana Kilińskiego
Ciasna 13 127
Szkoła Podstawowa nr 203 Ks. Skorupki 8 136
Szkoła Podstawowa nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
Karmelicka 13 149
Szkoła Podstawowa nr 211
im. Janusza Korczaka
Nowy Œwiat 21A 74
Szkoła Podstawowa nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26A 186
Szkoła Podstawowa nr 29
im. Giuseppe Garibaldiego
Fabryczna 19 138
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca
Lewartowskiego 2 131
Szkoła Podstawowa nr 34
 im. Stanisława Duboisa
Kruczkowskiego 12b 92
Szkoła Podstawowa nr 48
im. Adama Próchnika
Stefanii Sempołowskiej 124
Szkoła Podstawowa nr 75
im. Marii Konopnickiej
Niecała 14 153

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  |  Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy  |  Mazowieckie Kuratorium Oświaty  |  Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ