Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 95
 

Szkoły uczestniczšce w programie

Informacje o szkołach i liczbie uczniów uczestniczšcych w programie.

Dzielnica: Wesoła  

nazwa

ulica liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 171
im. Stanisława Staszica
Armii Krajowej 39 108
Szkoła Podstawowa nr 172
im. Polskiej Organizacji Wojskowej
Krótka 2 126
Szkoła Podstawowa nr 173
im. Górników Polskich
Trakt Brzeski 18 162
Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Koœciuszki
Plac Wojska Polskiego 28 41
Szkoła Podstawowa nr 353   Cieplarniana 23 208

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  |  Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy  |  Mazowieckie Kuratorium Oświaty  |  Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ