Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 95
 

Szkoły uczestniczšce w programie

Informacje o szkołach i liczbie uczniów uczestniczšcych w programie.

Dzielnica: Praga Północ

nazwa

ulica liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 50
im. Królowej Jadwigi
Jagiellońska 7 234
Szkoła Podstawowa nr 127
im. Henryka Sienkiewicza
Kowieńska 12m.20 172
Szkoła Podstawowa nr 258
im. Jakuba Jasińskiego
Brechta 8 232
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstańców 1863 r.
Kawęczyńska 2/4 173
Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Stefana Batorego
Białostocka 10/18 141
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354   Otwocka 3 68

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  |  Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy  |  Mazowieckie Kuratorium Oświaty  |  Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ