Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Link o strony głównej
Strona główna
O programie
Badanie słuchu
Aktualności
Pytania i odpowiedzi
Kontakt
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

 

Realizowane programy


1. Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I  oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2023-2025
 

2. Program przesiewowych badań słuchu u dzieci z klas I, klas VI i klas VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn

 

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu