Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 95
 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Miło nam poinformować, że od wrzeœnia rusza kolejny trzyletni Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy na lata 2015-2018, którego głównym realizatorem pozostaje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej Miasta. st. Warszawy, Mazowieckim Kuratorium Oœwiaty oraz Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk

W odróżnieniu od lat ubiegłych, trzy warszawskie dzielnice: Targówek, Ochota i Ursus zostanš objęte badaniami przez innych realizatorów wyłonionych w konkursie.

Zasadniczy cel Programu pozostał ten sam i jest nim wykrycie zaburzeń słuchu, które mogš niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole oraz utrudniać jego rozwój społeczny. Potwierdzeniem tego faktu sš wyniki danych ankietowych, które wskazujš, że dzieci z zaburzeniami słuchu majš znacznie częœciej trudnoœci w nauce w porównaniu do rówieœników ze słuchem prawidłowym.

Wyniki dotychczasowych programów realizowanych od 2008 roku na terenie Warszawy, wskazujš również na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych, których celem jest zwiększenie œwiadomoœci rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat problemu zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym oraz sposobów ograniczania i eliminowania czynników w istotny sposób wpływajšcych na słuch takich jak np. hałas.

Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z możliwoœci przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dziecka.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 
           

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Henryk Skarżyński


 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  |  Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy  |  Mazowieckie Kuratorium Oświaty  |  Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ