Program badań przesiewowych słuchu
dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych
na terenie m. st. Warszawy

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ

Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 
 


Zasadniczym celem Program
jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać
na proces komunikowania się dziecka
w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.
 

 

czytaj dalej >

 
 


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 63
Infolinia: 801 98 77 66

 

 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Podobnie jak w roku ubiegłym, od września 2014 rusza Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy, którego realizatorem jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej u.m. st. Warszawy, Mazowieckim Kuratorium Oświaty oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej. Zasadniczym celem tego Programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Potwierdzeniem tego faktu są wyniki danych ankietowych, które wskazują,  że dzieci z zaburzeniami słuchu mają znacznie częściej trudności w nauce w porównaniu do rówieśników ze słuchem prawidłowym.

Wyniki  dotychczasowych programów realizowanych od 2008 roku na terenie Warszawy, wskazują również na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat problemu zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym oraz sposobów ograniczania i eliminowania czynników w istotny sposób wpływających na słuch takich jak np. hałas.

Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dziecka.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 
           

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Henryk Skarżyński